O nas

„Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu…” 

 Samorządowe Przedszkole w Radzanowie jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz.16.30. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcio letnie.

 

Pracownicy przedszkola to nauczyciele oraz personel obsługowy. Wszyscy nauczyciele posiadają właściwe kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małym dzieckiem. Pracownicy obsługi posiadają kilkuletnie doświadczenie, są pełni ciepła i życzliwości. Wszyscy pracujący w naszym przedszkolu są oddani swojej pracy na rzecz wychowanka, przedszkola i środowiska, bo przecież “przedszkole to nasz drugi dom”.

W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki szerokiej gamie kreatywnych  zabaw i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający świat, na miarę swoich potrzeb i możliwości. Proponujemy przedszkolakom przestronne sale, szatnie, łazienki, korytarze czy plac zabaw. Zapewniamy im bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną. Nasza działalność wychowawczo-edukacyjna  skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań. Dajemy dzieciom poczucie, że są potrzebne, że mogą, że potrafią. Stawiamy na równość szans oraz poszukiwanie i doświadczanie.
Korzystamy z najnowszych programów wychowania przedszkolnego oraz wypracowanych własnych metod i form. W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce edukacyjne. Ponadto, zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o przygotowane  indywidualne programy terapeutyczne, indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dbamy o dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

 

Nasze przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń na pozytywny dialog pełen szacunku do dziecka i rodzica, kontakt z naturą, ze sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki.
Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi dla dobra dziecka i wszechstronnego rozwoju jego osobowości.

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl