Rozkład dnia

Przedszkole czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30. 

Godziny
Działalność

6:30 – 8:45

Własna aktywność dzieci.

Indywidualna i grupowa realizacja zadań edukacyjnych:

– praca kompensacyjna stymulująca rozwój dziecka (praca indywidualna z dzieckiem)
– ćwiczenia ogólnorozwojowe
– zabawy dydaktyczne
– rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
– zabawy integrujące grupę

Ćwiczenia poranne (5 – 6 latki), zabawy ruchowe (3 – 4 latki).

 

8:45 – 9:15

Przygotowanie do Śniadania.

Śniadanie. Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe.

9:15 – 11:45

Zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku możliwości rozwojowych dzieci realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, ruchowe.
Gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia gimnastyczne.
Zabawy organizowane i swobodne.
Pobyty na świeżym powietrzu:

– spacery, wycieczki
– zabawy ruchowe i zajęcia sportowe zorganizowane
– zabawy ruchowe swobodne
– obserwacje przyrodnicze

W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach.

 

11:45 – 12:30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe.

12:30 – 13:00

Odpoczynek poobiedni – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy relaksacyjne, „spotkanie” z literaturą.

13:00 – 14:30

kontynuacja działalności edukacyjnej:

– ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości
– zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, tematyczne
– zabawy ruchowe
– ćwiczenia gimnastyczne, słownikowe
– praca stymulująco – kompensacyjna i indywidualna (praca z dzieckiem zdolnym)
– zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci

Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:50

podwieczorek.

Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe.

14:50 –  16:30

zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane inicjatywy dzieci

– zabawy swobodne w sali lub na powietrzu
– obserwacje przyrodnicze
– praca indywidualna z dzieckiem.

Kontakt

Adres

Marii Konopnickiej 3
09-451 Radzanowo

Telefon

24 265 43 44

Email

przedszkoleradzanowo@op.pl